VIZ ZAŠTITA DOO
  • SERVIS I PRODAJA VATROGASNIH APARATA,HIDRANSKE OPREME,OPREME ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU,SISTEM ZA DOJAVU POŽARA,GROMOBRANSKE INSTALACIJE,USLUGE ISPITIVANJA ZAŠTITE NA RADU,ZAŠTITE OD POŽARA,MJERA EKOLOGIJE I RUDARSTVA

  • Grad/Mjesto: Banja Luka
  • Ulica: Put srpskih branilaca 15H
  •  http://www.viz.ba
  • Telefon: 051/366-046,051/217-114,051/928 233,049/214-855PJ Brčko
  • Mobitel: 066/710 523PJ Zvornik,066/710 524 PJ Trebinje
  • vzastita@blic.net