VIZ ZAŠTITA DOO
  • SERVIS I PRODAJA VATROGASNIH APARATA,HIDRANSKE OPREME,OPREME ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU

  • Grad/Mjesto: Banja Luka
  • Ulica: Put srpskih branilaca 15H
  •  http://www.viz.ba
  • Telefon: 051/366-046,051/217-114,049/214-855,066/710-523,066/710-524