SPECIJALNA BOLNICA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU MLJEČANICA
  • CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU,FIZIJATRIJU,REHABILITACIJA I ZDRAVSTVENI TURIZAM

  • Grad/Mjesto: Kozarska Dubica
  • Ulica: Međuvođe bb
  •  http://www.spamljecanica.com
  • Telefon: 052 444 094,052 444 102, 052 444 100, 052 444 101
  • bolnica@spamljecanica.com
  • mljecanica.recepcija@gmail.com