H.M.I.INŽENJERING DOO
  • GRAĐEVINARSTVO,PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I USLUGA

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Ismeta Alajbegovića Šerbe 12a
  • Telefon: 033 772 499,033 772 490,061 130 595,061 130 597
  • E-mail: hmi@bih.net.ba