EDO SLAD DOO
  • PROIZVODNJA KOLAČA

  • Grad: Gračanica
  • Ulica: 22.Divizija 48
  • Web: http://www.edoslad-etna.ba
  • Telefon: 035 701 140.035 701 141,035 701 143,035 701 142,035 715 415
  • E-mail: edoslad@bih.net.ba