DIVEL DOO
  • DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE CESTA , MOSTOVA I NADZOR

  • Grad/Mjesto: Sarajevo
  • Ulica: Tešanjska 5a
  •  http://www.divel.ba
  • Telefon: 033/252-470;550-511;550-510
  • divel@bih.net.ba
  • info@divel.ba