HIDROINVEST DOO
  • PROVOĐENJE SVIH VRSTA PLINSKIH TEHNIČKIH INSTALACIJA,UREĐAJA POSTROJENJA I TRGOVINE

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Kotromanića 7a
  • Telefon: 033/216 591,225 975,445 702,061/ 156 170
  • E-mail: hidroinvest@bih.net.ba