GEORAD DOO
  • AGENCIJA ZA GEODETSKO-KATARSTARSKE POSLOVE I USLUGE,KONSULTING I VJEŠTAČENJE

  • Grad: Trebinje
  • Ulica: Vuka Karadžića 37/b
  • Telefon: 059/261 198,240 801
  • E-mail: georad@teol.net