ELEKTRONIKA SP
  • PRODAJA ELEKTRONSKIH KOMPONENTI,PROJEKTOVANJE SKLOPOVA BAZIRANIH NA MIKROKONTROLERIMA,PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I UREĐAJA

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Kralja Petra II Karađorđevića 71
  • Web: http://www.elektronika.rs.ba
  • Telefon: 051/346 260
  • E-mail: info@elektronika.rs.ba