HOTEL PLATANI
  • UGOSTITELJSTVO,HOTEL I RESTORAN.HOTEL RASPOLAŽE SA 20 SOBA I 2 APARTMANA.

  • Grad: Trebinje
  • Ulica: Riste i Bete Vukanovića 1
  • Web: http://www.hotel-platani-trebinje.com
  • Telefon: 059/274 050,274 060
  • E-mail: hotel.platani@gmail.com