ZU POLIKLINIKA MIMO MEDICAL
  • IZDAVANJE LJEKERSKIH UVJERENJA ZA VOZAČE,LJEKARSKA UVJERENJA ZA POSAO ZA RAD U INOZEMSTVU,ZA POSAO ZA POSEBNE USLOVE RADA,LJEKARSKO UVJERENJE ZA NOŠENJE ORUŽJA,SANITARNI PREGLED

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Azize Šaćirbegović 80
  • Telefon: 033/720 700,720 701
  • E-mail: mimo.medical@yahoo.com