ELTA-KABEL DOO
  • Najveći kablovski operater koji nudi usluge kablovske televizije,interneta,fiksne i mobilne telefonije

  • Grad: Doboj
  • Ulica: Dobojske brigade bb
  • Web: http://www.elta-kabel.com
  • Telefon: 053/222 515,961 962
  • E-mail: info@elta-kabel.com