PASS DOO
  • PREDUZEĆE ZA SPOLJNU TRGOVINU I PROIZVODNJU U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI

  • Grad: Bijeljina
  • Ulica: Ljeskovac Novo Naselje 22
  • Telefon: 055/382 130,382 131,382 111
  • E-mail: maletic.rado@pass.ba