EFT-RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI DOO
  • PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE I PROIZVODNJA,PRERADA,TRANSPORT I TRGOVINA UGLJEM

  • Grad: Stanari
  • Ulica: Stanari bb
  • Web: http://www.eft-stanari.net
  • Telefon: 053/209 850,209 900
  • E-mail: info@eft-stanari.net