3- DIS DOO
  • IZRADA PUTEVA,HIDROOBJEKATA,UREĐENJE I SANACIJA RIJEČNIH KORITA,NASIPI,DROBLJENJE I SIJANJE SVIH VRSTA KAMENA ZA NASIPE,USLUGE U OBLASTI NISKOGRADNJE,MEĐUNARODNI PREVOZ ZA JADRANSKU OBALU RASPITIH MATERIJALA,DROBLJENOG OBALNOG KAMENA.

  • Grad: Čapljina
  • Ulica: S.S. Kranjčevića bb
  • Telefon: 036/805 101
  • E-mail: susacdavor@gmail.com