KOMPANIJA JOVAN DOO
  • DRVNA INDUSTRIJA,PROIZVODNJA REZANE GRAĐE I PLOČA,PROIZVODNJA PARKETA, PELETA,PILANA

  • Grad: Donji Žabar
  • Ulica: Beogradska 18,Donji Žabari
  • Telefon: 054/861 220
  • E-mail: jovanloncari@sprinter.net