PZU STARAČKI DOM VESNA MIĆANOVIĆ DOO
  • DJELATNOST SOCIJALNE ZAŠTITE U USTANOVAMA SA SMJEŠTAJEM ZA STARIJE OSOBE I OSOBE SA INVALIDITETOM

  • Grad: Brčko
  • Ulica: Semberska 62 ,Donji Brezik
  • Web: http://www.starackidom-vesnamicanovic.com
  • Telefon: 049/340 570
  • E-mail: vesna.micanovic@yahoo.com