JU TEHNIČKA ŠKOLA TREBINJE
  • SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

  • Grad: Trebinje
  • Ulica: Vožda Karađorđa 1
  • Telefon: 059/274 320-Direktor;240 703-Pomoćnik direktora;240 687-Sekretar
  • E-mail: tehnickaskolatb@gmail.com