DEZINSEKCIJA DOO
  • FIRMA SPECIJALIZOVANA ZA USLUGE:DEZINSEKCIJE,DEZINFEKCIJE,DERATIZACIJE,PLINSKE DEZINSEKCIJE TJ.FUMIGACIJE,DEZODORACIJE,ERADICIJE MUVA,KOMARACA I KOROVA,ZAŠTITA OD GOLUBOVA,SUPER HLORINACIJA VODOV.CIJEVI,OBJEKATA,MREŽA.USLUGE SANITARNO-EKOLOŠKE ZAŠT.

  • Grad: Bijeljina
  • Ulica: Majevičkih brigada 52-Dvorovi
  • Web: http://www.dezinsekcijabn.com
  • Telefon: 055/243 068;249 060
  • E-mail: dezinsekcijabn@gmail.com