KALVARIJA-COP DOO
  • PROIZVODNJA ŠLJUNKA,PIJESKA I BETONA.EKSPLOATACIJA DOLOMITA SA SEPARACIJOM,MLJEVENJEM I PREČIŠĆAVANJEM.VISOKOGRADNJA-IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA

  • Grad: Vitez
  • Ulica: Mali Mošunj bb
  • Web: http://www.kalvarija-cop.com
  • Telefon: 030/716 101,716 104 komercijala,716 603 prodaja,716 607 kapija
  • E-mail: kalvarija.cop@tel.net.ba