UNIS FABRIKA CIJEVI AD
  • PROIZVODNJA ČELIČNIH I UZDUŽNO ZAVARENIH CIJEVI,PROIZVODNI ASORTIMAN:RAMOVSKE SKELE,GRAĐEVINSKI PODUPIRAČI,PLASTENICI,ELEMENTI I SKLOPOVI

  • Grad: Derventa
  • Ulica: Dubička 50
  • Web: http://www.unis.rs.ba
  • Telefon: 053/333 347,331 998-prodaja,333 399-nabava
  • E-mail: djmilorad56@gmail.com