EVROUNIJA DOO
  • MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA

  • Grad/Mjesto: Laktaši
  • Ulica: Mahovljani bb
  •  http://www.blatesictransport.com
  • Telefon: 051/490 727,490 728,380 886
  • Mobitel: 065/768 476,065/662 236,066/811 000
  • evrounijabl@gmail.com

Istaknute firme