HING DOO
  • SPECIJALIZOVANI ZA IZVOĐENJE I NADZOR SVIH VRSTA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA,HIDRANTSKI SISTEMI

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Josipa Štadlera 6
  • Web: http://www.hing.ba
  • Telefon: 033/556-165,556-167 radno vrijeme:pon.-petak 8-17h,subota 8-14h
  • E-mail: info@hing.ba