JU OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ
  • OSNOVNA ŠKOLA

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Trive Amelice 24
  • Web: http://wwwskolasantic.com
  • Telefon: 051/327 450,327 451,327 452,301 016
  • E-mail: os011@skolers.org