KOTEKS DOO
  • PREDUZEĆE ZA OTKUP,PRERADU I PRODAJU SIROVE KOŽE

  • Grad: Tešanj
  • Ulica: Poslovna zona VILA br.43
  • Web: http://www.koteks.ba
  • Telefon: 032/655 782,654 514,650 818
  • E-mail: office@koteks.ba