JU OSNOVNA ŠKOLA DRAGAN VUJANOVIĆ Svodna
  • OSNOVNA ŠKOLA

  • Grad: Novi Grad
  • Ulica: Svodna bb
  • Telefon: 052/776 100-Direktor,776 860 -računovodstvo,776 861 -sekretar,776 862-pedagoška služba
  • E-mail: os043@skolers.org