TIK DOO
  • SALON NAMJEŠTAJA I TEPIH CENTAR,PRODAVNICA ROBE ZA DOMAĆINSTVO,VELEPRODAJA I SNABDJEVANJE

  • Grad: Jelah
  • Ulica: Mostarska 1a
  • Web: http://www.tik-namjestaj.ba
  • Telefon: 032/667 610 salon namještaja,663 644 tepih centar,667 612 računovodstvo
  • E-mail: tiknam@bih.net.ba