BP PETRIĆ DOO Vršani
  • PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA NA BP Petrić,PROIZVODNJA TEČNOSTI ZA VJETROBRANSKA STAKLA,TRGOVINA I CAFFE BAR

  • Grad: Bijeljina
  • Ulica: Vršani bb
  • Telefon: 055/371 091-Vršani;055/545 302-Janja;055/377 731 Ljeljenče;055/556 010-Trnova;055/247 908 Bijeljina
  • E-mail: bppetricdoo@gmail.com