BP PETRIĆ OIL PJ.MOSTAR I PJ IVANJICA
  • PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA NA BP Petrić,PROIZVODNJA TEČNOSTI ZA VJETROBRANSKA STAKLA,TRGOVINA I CAFFE BAR

  • Grad: Mostar
  • Ulica: Vrapčići bb,Ledenice bb-GP Ivanjica
  • E-mail: bppetricdoo@gmail.com