MUR GROUP DOO




  • PROIZVODNJA DOMAĆE RAKIJE,DESTILOVANJE,PREČIŠĆAVANJE I MIJEŠANJE ALKOHOLNIH PIĆA,PROIZVODNJA DUNJEVAČE RAKIJE

  • Grad: Istočno Sarajevo
  • Ulica: Spasovdanska 27
  • Web: http://www.novarakija.ba
  • Telefon: 057/344 288
  • E-mail: murgroupdoo@gmail.com