JP ZA KOMUNALNU HIDROTEHNIKU "VODOVOD"A.D. TREBINJE
  • PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE

  • Grad: Trebinje
  • Ulica: Luke Ćelovića-Trebinjca br.2
  • Web: http://vodovod-trebinje.com/
  • Telefon: 059/220-711,220-106centrala,260-226direktor,261-395pravna služba,262-068obračun i naplata
  • E-mail: vodoherc@teol.net