OPŠTINA TREBINJE

  • Grad: Trebinje
  • Ulica: Vuka Karadžića 2
  • Web: http://www.trebinje.rs.ba
  • Telefon: 059/273-460,273-470,273-480,273-490 centrala,260-366 načelnik
  • E-mail: opstina@trebinje.rs.ba