GRAD MOSTAR

  • Grad: Mostar
  • Ulica: Adema Buće 19
  • Web: http://www.mostar.ba
  • Telefon: 036/500-600 centrala, 500-613 gradonačelnik
  • E-mail: gradska_uprava@mostar.ba