JOKO DOO
  • AGENCIJA ZA ŠPEDITERSKE USLUGE I CARINJENJE,PONUDA CARINSKOG ZASTUPANJA,KOMPLETIRANJE DOKUMENTACIJE I TARIFIRANJE ROBE.

  • Grad: Široki Brijeg
  • Ulica: Knešpolje bb
  • Telefon: 039/701-331 Centrala;039/661-834 PJ Grude;039/671-005 PJ Gorica;039/843-625 PJ Bijača;036/351-349 PJ Mostar;031/714-051
  • E-mail: joko.sb@tel.net.ba