KOKA BH DOO
  • PROIZVODNJA KONZUMNIH JAJA,TJESTENINA SA JAJIMA-15 VRSTA,18-TO NEDELJNE KOKE NOSILJE-PILENKE,ORGANICA-ORGANSKO GNOIVO OD KOKA NOSILJA,STOČNA HRANA

  • Grad: Breza
  • Ulica: Kamenica bb
  • Web: http://www.kokabh.com
  • Telefon: 032/782 260
  • E-mail: info@kokabh.com