GOLD-MG DOO
  • UZGOJ SVINJA I JUNADI TOVNIH RASA,PROIZV. HRANE ZA DOMAĆE ŽIVOTINJE,KUĆNE LJUBIMCE,PROIZV.DRVENOG PELETA,ORGANSKOG PELETIRANOG ĐUBRIVA,ELEKTRIČNA ENERGIJA IZ BIO-GASA,UKLANJANJE ORGANSKOG OTPADA,USLUGE SKLADIŠTENJA I SUŠENJA ŽITARICA.

  • Grad: Donji Žabar
  • Ulica: Svetog Save 6
  • Web: http://www.gold-mg.com
  • Telefon: 054/875-120
  • E-mail: gold.mg@teol.net