LIPA-DRVO DOO
  • PRIMARNA PRERADA DRVETA-BUKVA,HRAST,REZANA GRAĐA,PARENJE,SUŠENJE,KRAJČENJE I SORTIRANJE.

  • Grad: Prijedor
  • Ulica: OMARSKA-Magistralni put bb
  • Web: http://www.lipadrvo.com
  • Telefon: 052/333 149,331 020
  • E-mail: info@lipadrvo.com