KONEKTA INŽENJERING DOO
  • USLUGE PROJEKTOVANJA I POSTAVLJANJE ELEKTRO I TELEKOMUNIKACIJSKIH INSTALACIJA.

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Kralja Petra II 21
  • Web: http://www.konekta.ba
  • Telefon: 051/327 901,
  • E-mail: info@konekta.ba