D-INVEST DOO
  • VELEPRODAJA I MALOPRODAJA ELEKTRO I VODOMATERIJALA,MATERIJALA ZA GRIJANJE I MATERIJALA ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU

  • Grad: Srbac
  • Ulica: Mome Vidovića bb
  • Telefon: 051/745 170,745 171,745 172
  • E-mail: d-invest@blic.net