ZU DR KELEMAN Specijalistička Pedijatrijska Ambulanta
  • OPŠTI I SPECIJALISTIČKI PREGLEDI PEDIJATRA,USLUGE:OPŠTA PEDIJATRIJA,SISTEMATSKI PREGL.PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DJECE,LABORATORIJA,NEUROPEDIJATAR I EEG,NEFROLOG I UZ BUBREGA,DJEČIJ KARDIOLOG,FIZIJATAR,DERMATOLOG,ORL,UZV KUKOVA,PREGLED PULMOLOGA I ALERGO

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Igmanska 26
  • Web: http://www.drkeleman.com
  • Telefon: 051/315 050
  • E-mail: keleman@inecco.net