TIM PROMET DOO
  • TRGOVINA NA VELIKO DRVETOM,GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM I SANITARNOM OPREMOM

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Sanska 6/B
  • Telefon: 051/280 405,281 043
  • E-mail: timpromet.jorgic@gmail.com