TEHNOMONT DOO
  • PROJEKTOVANJE,PROIZVODNJA,MONTAŽA,USLUGE I SERVISIRANJE,INSTALACIJE GRIJANJA,GASA,VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE,ELEKTROFAZA,INSTALACIJA JAKE STRUJE I ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA,MAŠINSKE INSTALACIJE ZA GORIVA,INSTALACIJE ZA ČELIČNE KONSTRUKCIJE,

  • Grad: Brčko
  • Ulica: Petra Kočića 9
  • Web: http://www.tehnomont.ba
  • Telefon: 055/350 182 RJ Bijeljina-Pavlovića put bb
  • E-mail: tehnomont.bc@gmail.com