MD i DOJČ GRUPPA DOO Montažne kuće
  • GRADNJA MONTAŽNMIH KUĆA U TRI VARIJANTE:STANDARD,TERMO,TERMO 3x,DIZAJNIRANJE,POMOĆ U PRIBAVLJANJU DOKUMENTACIJE(URBANISTIČKA SAGLASNOST I GRAĐEVINSKA DOZVOLA)

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Dr. Mladena Stojanovića 26
  • Web: http://www.md-doych.com
  • Telefon: 065/235 304,064/432 44 32
  • E-mail: md.doych@gmail.com