STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Dr Zumreta Nuhić Konjic
  • STOMATOLOŠKA ORDINACIJA-PRUŽANJE SVIH VRSTA STOMATOLOŠKIH USLUGA

  • Grad: Konjic
  • Ulica: Hadžizulfikana br.8
  • Telefon: 036/734 430,734 431
  • E-mail: dzananuhic@yahoo.com