BALKANŠPED DOO
  • MEĐUNARODNA I UNUTRAŠNJA ŠPEDICIJA

  • Grad: Bijeljina
  • Ulica: Majevičkih brigada kvart 52,kancalarija br.8
  • Telefon: 055/335 022
  • E-mail: balkanspedraca@gmail.com