VRAČO DOO
  • IZRADA LIMA I PROIZVODA OD LIMA,GRAĐEVINSKA LIMARIJA USLUGE I MONTAŽA,PROIZVODNJA VENTILACIJA-KLIMATIZACIJE,TRAPEZNI LIMOVI,LIM U OBLIKU CRIJEPA,OLUCI,LIMARSKA GALANTERIJA,SAVIJANJE PROFILA DUŽINE DO 8M.

  • Grad: Visoko
  • Ulica: Sarajevski put bb
  • Web: http://www.vraco.ba/
  • Telefon: 032/731 770,733 297
  • E-mail: vraco@bih.net.ba