GORICIANA DOO
  • ŠPEDITERSKA KOMPANIJA,DRUŠTVO ZA TRANSPORTNO,TRGOVAČKO,TURISTIČKE USLUGE SA ŠPEDICIJOM

  • Grad: Doboj Jug
  • Ulica: Usorska 124/a
  • Web: http://www.goriciana.ba
  • Telefon: 032/699 260 direktor,699 310 transport
  • E-mail: goriciana@bih.net.ba