GAGI TRANS DOO
  • PRODAJA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA,ULJA I MAZIVA NA BP B.Luka,N.Grad,Prijedor 1i2,K.Dubica-Draksenić,U OKVIRU FIRME NALAZI SE:Terminal Kostajnica(TNG i LPG),Gagi Trans Caffe,Marketi,GT autopraonice,Tehnički pregled

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Branka Popovića 27a
  • Telefon: 051/371 863,366 280,366 282
  • E-mail: gagitrans@blic.net