NEZEMIMU DOO
  • NEZEMIMU/VEAD TRANS-ORGANIZACIJA TRANSPORTA,KOMPLETNIH I DJELIMIČNIH UTOVARA PO CIJELOJ EVROPI.MEĐUNARODNI I DOMAĆI TERETNI TRANSPORT,AUTOTRANSPORTI.

  • Grad: Kladanj
  • Ulica: Gojakovići bb
  • Web: http://www.nezemimu-vead-trans.com
  • Telefon: 035/627 304,627 305
  • E-mail: doonezemimu@gmail.com