ZU DIVA MEDICA
  • SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Kalemegdanska 16
  • Web: http://divamedica.com/
  • Telefon: 051/434 120,434 121,434 122
  • E-mail: divamedica@hotmail.com