ŠAKIĆ DOO




  • PROIZVODNJA I TRGOVINA NA VELIKO I MALO DRVENIM PROIZVODIMA:DRVENI UGALJ,OGREVNO DRVO,DRVENI BRIKETI,PELET,PALETE

  • Grad: Busovača
  • Ulica: Carica bb
  • Web: http://www.sakic-doo.com
  • Telefon: 030/732 353
  • E-mail: josip.sakicdoo@gmail.com